ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತ | GRAPE GROWER GETS WONDERFUL BENEFITS IN ORGANICALLY

Source: Youtube ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೊ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಬದ್ದವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತಿಮುಖ್ಯ. ಪೋಷಕಾಂಶ, ನೀರು, ಕಡ್ಡಿ ಪ್ರೋನಿಂಗ್ , ಸಿಂಪಡಣೆ, ಕಾಯಿ ಪ್ರೋನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವೇ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಖರ್ಚೂ ಅಧಿಕ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ, ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇಳುವರಿ, ಆದಾಯ, ಬೆಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 8296087005 / 8296397005 / 8296394005 facebook: … #organicfarming #drsoil #microbi #microbiagrotechpvt #agriculture #organicindia Category How to Fertilize Grapes For Great Production, Fertilizing Our Organic Grape House, chemical free grapes, Growing Organic Grapes in India, Grape Farming Makes Great Strides, Planting Grapes, Organic Grapes Agriculture Success…

Read More