పట్నం రైతు విజిటల్ గార్డెన్ టూర్ చూద్దాం రండి | Welcome to vegetable garden tour by Patham Rythu

Source: Youtube ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు మీ ఇంటి వద్దకే డెలివరీ ఈ చిరు వ్యాపారి కి సహాయం చేయండి #terracegarden #PatnamRythu #UrbanFarming #Cityfarmer #middethota #TerraceGarden #Vegitalefarming #fruitsfarming #watermaintenance #PatnamloPalleturu #PatnamloPyru #Palleturusagu Terrace Garden Spray pumps unboxing and Demonstration. 5Ltr Sprayer 2Ltr Sprayer 16Ltr Sprayer మిద్దె తోటపై నాటుతున్న Desi విత్తనాలు || Desi Seeds Sowing on Terrace Garden చనిపోతున్నఏ మొక్కనైనా బ్రతికించాలి అంటే ఇలా చేయండి | Tips for Dying Plant to Make it Alive. అతి తక్కువ ధరకే Terrace Garden కు చక్కటి Containers దొరికే చోటు మీకు తెలుసా | Square Type 2’x2′ | అతి తక్కువ ధరకే కుండీలు దొరికే చోటు మీకు…

Read More