चला पाहुयात भाजीपाला कसा लावायचा !! Vegetable Gardening Tips, Marathi VLog USA, #AmericaAndMe

Source: Youtube या व्हिडिओ मध्ये पाहुयात माझ्या भाजीपाला गार्डन मध्ये मी कशाप्रकारे भाज्या लावते. १) बियां पासुन रोपे कशी तयार केली २) कुंडी मध्ये रोप कसे लावले ३) विरळणी कशी केली आणि बरंच काही .. In this video I will show how I did my patio Vegetable Garden. – Growing vegetable plants – Container planting and other vegetable gardening tips. Other video links : – अमेरिकेमध्ये घरं कशी असतात, काय असतं या घरांमध्ये वेगळं ? : – अमेरिकेतील घर आतून आहे तरी कसं : – झटपट गवत कट – ऍटोमॅटीक…

Read More